07 81 61 500 info@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Pohvale in pritožbe

Nazaj

Zdravstveni dom Sevnica je javni zavod, ki izvaja storitve zdravstvenega varstva in vzgoji pomembne preventivne zdravstvene dejavnosti.

Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo naših storitev.

Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali. Postopek v zvezi s pritožbami pacientov ureja Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) (UR.L.RS, št. 15/2008 z dne 11.2.2008),  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) (UR.L.RS, št. 55/2017 z dne 6.10.2017)  in Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic v ZD Sevnica (30.06.2009) .

Pristojna oseba za prvo obravnavo morebitne kršitve pacientovih pravic je Vladimira Tomšič, direktorica ZD Sevnica.

 • Tel. številka: 07 81 61 514
 • E-pošta: tajnistvo@zd-sevnica.si

 

Kako lahko vložim zahtevo?

Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko posredujete: 

 • pisno v nabiralnik, ki se nahaja v I. nadstropju, glavni hodnik
 • pisno po pošti, na naslov Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
 • ustna zahteva podana na zapisnik v tajništvu ZD Sevnica
 • po elektronski pošti, na e-naslov:  tajnistvo@zd-sevnica.si

 

Kaj mora zahteva vsebovati?

Vsebovati mora:

 • osebno ime, naslov ter kontaktne podatke pacienta,
 • opis domnevne kršitve vaših pravic,
 • podatke o udeleženem zdravstvenem osebju,
 • podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
 • čas in kraj domnevne kršitve vaših pravic, morebitne posledice ter morebitni predlog za rešitev spora.

Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo

 

Kakšni so roki za vložitev zahteve?

59. člen ZPacP

1) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. 

2) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. 

3) Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

 

 

Splošne informacije

Uradni podatki

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000