07 81 61 500 tajnistvo@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti paciente, uporabnike, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z Zdravstvenim domom Sevnica (v nadaljevanju: organizacija) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Zdravstvenega doma Sevnica:

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo: