07 81 61 500 info@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica

Spoznajte nas

Zdravstvenega doma Sevnica  deluje kot samostojni zavod od 14.7.1992. V sedanji organiziranosti je bil ustanovljen leta 2008 na Občinskem svetu občine Sevnica za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih zdravstvenega doma in na terenu območij občine Sevnica ter za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni s področja osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Dejavnost ZD je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:

  • Splošna zdravstvena dejavnost
  • Specialistična ambulantna dejavnost
  • Zobozdravstvena dejavnost
  • Druge zdravstvene dejavnosti
  • Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
  • Druga splošna tajniška opravila
  • Druge poslovne dejavnosti dn.

Splošne informacije

Uradni podatki

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000