07 81 61 500 info@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Patronažna služba

PATRONAŽA.jpg

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno  varovanje posameznika, družine in skupnosti. Patronažno varstvo je organizirano kot samostojna služba ali organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva.

Zdravstvena nega v patronažnem varstvu se izvaja na pacientovem domu, v zdravstvenem domu, in lokalni skupnosti.

Patronažna zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki se ukvarja s posamezniki, družinami, in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni. Nosilka patronažne zdravstvene nege je medicinska sestra v patronažnem varstvu, ki ugotavlja potrebe  po zdravstveni negi, načrtuje intervencije zdravstvene nege, ki jih izvaja in vrednosti dosežene cilje.

Patronažno varstvo in nega na domu vključuje:

  • Preventivne patronažne obiske nosečnic, otročnic, novorojenčka in dojenčka, malega otroka v 2. in 3. letu (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).
  • Preventivne patronažne obiske dvakrat letno v družini bolnika z aktivno tuberkulozo, dva patronažna obiska na leto pri bolniku z mišičnimi, živčno-mišičnimi boleznimi, paraplegijo, tetraplegijo, multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, osebah z motnjami v razvoju, invalidih in kronično bolnih osebah ter osebah, ki so stare več kot 65 let in so osamele in socialno ogrožene (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).
  • Zdravstveno nego in oskrbo pacienta na domu z delovnim nalogom naroči izbrani osebni zdravnik (lahko nadomestni zdravnik). Pogostnost patronažnih obiskov in trajanje zdravstvene nege praviloma določi patronažna medicinska sestra v dogovoru z zdravnikom, ko ob prvem obisku oceni zdravstveno stanje pacienta in njegov socialno – ekonomski položaj.

Splošne informacije

Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14
8290 Sevnica
07 81 61 500
f: 07 81 61 550
info@zd-sevnica.si

Uradni podatki

Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14
8290 Sevnica
Slovenija
ID za DDV: SI94492077
IBAN: SI56 0315 8100 0383 284 (SKB d.d.)

IBAN: SI56 0110 0600 8332 614 (Banka Slovenije)

Digitalni certifikat

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000