07 81 61 500 tajnistvo@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Svet zavoda

Organ upravljanja je svet ZD, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev ZD in predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov.

Svet ZD šteje  devet članov in je sestavljen iz:

  • treh predstavnikov Občine Sevnica: Jožef Žnidarič, Frančiška Zemljak,  Katarina Šantej;
  • treh predstavnikov zavarovancev in drugih uporabnikov:  Nina Hovelja, Matjaž Merhar, Nataša Hočevar;
  • treh predstavnikov delavcev ZD: Ivana Jelovčan, Dragica Košir, Jacinta Doberšek Mlakar

Delo sveta vodi predsednik sveta Jožef Žnidarič, namestnica predsednika je Dragica Košir.