07 81 61 500 info@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Svet zavoda

Nazaj

Organ upravljanja je svet ZD, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev ZD in predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov.

Svet ZD šteje  devet članov in je sestavljen iz:

  • treh predstavnikov Občine Sevnica: Miran Grubenšek, Frančiška Zemljak,  Katarina Šantej;
  • treh predstavnikov zavarovancev in drugih uporabnikov:  Katarina Pompe, Judith Unetič, Aleksandra Ilič;
  • treh predstavnikov delavcev ZD: Ivana Jelovčan, Dragica Košir, Jacinta Doberšek;

Delo sveta vodi predsednica sveta Jacinta Doberšek Mlakar, namestnica predsednice je Katarina Šantej. 

Splošne informacije

Uradni podatki

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000