07 81 61 500 info@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Center za duševno zdravje odraslih Posavje

Interdisciplinarna obravnava odraslih s težavami v duševnem zdravju

V centru za duševno zdravje odraslih lahko strokovno podporo in pomoč dobijo odrasli, starejši od 18 let. Za vključitev v obravnavo napotnica ni potrebna.

Drevo iz rok

CDZO zagotavlja interdisciplinarno obravnavo odraslih s težavami v duševnem zdravju.

Omogočamo hitro in celostno odzivanje na težave ljudi in tako preprečujemo, da bi se stiske poglobile, kar pripeva k zmanjšanju številahospitalizacij v psihiatričnih bolnišnicah.

Na lokalni ravni zagotavlja celostno, multidisciplinarno psihiatrično ambulanto in skupnostno obravnavo.

V življenjskih ogroženostih se odzovemo v sodelovanju s službami nujne medicinske pomoči.

Ambulantna obravnava CDZO

 • diplomirana medicinska sestra
 • zdravnik specialist psihiatrije
 • psiholog
 • socialni delavec
  
ponedeljek7.30–19.30
torek7.30–19.30
sreda7.30–14.30
četrtek7.30–14.30
petek7.30–14.30

Odmor za malico: od 10.30 do 11.00

Pooblaščena oseba za naročanje in čakalni seznam:  Anica Ocvirk, dipl. m. s.

Skupnostna psihiatrična obravnava CDZO

 • diplomirane medicinske sestre
 • zdravnik specialist psihiatrije
 • socialni delavec
 • psiholog
 • delovni terapevt
  
ponedeljek7.30–14.30
torek7.30–14.30
sreda7.30–14.30
četrtek7.30–14.30
petek7.30–14.30

Odmor za malico: od 10.30 do 11.00

Pooblaščena oseba za naročanje in čakalni seznam: Jacinta Doberšek Mlakar, v. m. s., prof. zdr. vzgoje

Kdaj po pomoč

Kadar pa opazimo, da nastalih težav sami ali ob pomoči drugih ne moremo razrešiti in nas obremenjujejo do temere, da vidno poslabšujejo naše razpoloženje, mišljenje in vedenje, je zaradi njih slabše naše vsakodnevno delovanje, odnosi z bližnjimi in kakovost življenja, je smiselno poiskati strokovno pomoč.

Vstop v obravnavo predlagajo:

 • posamezniki s težavami v duševnem zdravju,
 • svojci in pomembni drugi,
 • izbrani osebni zdravniki,
 • izbrani psihiatri,
 • izbrani pediatri,
 • patronažne medicinske sestre,
 • službe nujne medicinske pomoči,
 • bolnišnice,
 • centri za socialno delo, 
 • socialno varstveni programi na področju duševnega zdravja,
 • zavodi za zaposlovanje in 
 • organizacije in delovna okolja, ki pri posamezniku zaznajo težave v duševnem zdravju. 

Potek obravnave

 • Glede na uvodni triažni razgovor boste prejeli datum za prvi pregled, ki bo namenjen opredelitvi težav in pripravi načrta obravnave ter usmeritev k enemu ali več strokovnjakom znotraj tima CDZO.
 • Sledi pregled v ambulanti ali obisk na domu, kjer ocenimo stanje in potrebe ter skupaj s posameznikom sestavimo načrt obravnave.
 • Glede na potrebe se v obravnavo vključi multidisciplinarni tim.

Delujemo v Posavju

 • Radeče
 • Sevnica
 • Krško
 • Kostanjevica na Krki
 • Brežice

Strokovni tim CDZO sestavljajo

 • zdravniki specialisti psihiatrije,
 • diplomirane medicinske sestre,
 • specialisti klinične psihologije,
 • socialni delavci, 
 • psihologi, 
 • delovni terapevti,
 • patronažna medicinska sestra delujoča v posamezni občini. 

Splošne informacije

Uradni podatki

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000