07 81 61 500 tajnistvo@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Izbira osebnega zdravnika

Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1.895 glavarinskih količnikov: 1 odstavek, 5. člena priloge ZD ZAS Splošnega dogovora 2019.

Tabela: Število opredeljenih zavarovanih oseb na zdravnika na dan 1. 11. 2020 (objava: spletna stran ZZZS) in opredeljevanje novih zavarovanih oseb (ZO)

ZdravnikŠtevilo opredeljenih ZOŠtevilo količnikov/timZdravnik sprejema opredeljevanje novih zavarovanih oseb /zdravnik ne sprejema opredeljevanje novih zavarovanih oseb
Zavarovanci stari 19 in več let se lahko opredelijo pri naslednjih zdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica.
IVANA JELOVČAN, dr. med., spec. druž. med.2.0372.773,92NE SPREJEMA NOVIH ZO
DUŠAN SENICA, dr. med., spec. druž. med.1.7072.401,66NE SPREJEMA NOVIH ZO
JURIJ PESJAK, dr.med., spec. druž. med.zasebna ambulanta s koncesijo2.1594.065,47SPREJEMA NOVE ZO
BOŽIDAR GROBOLJŠEK, dr. med., spec. spl. med.1.5982.404,86SPREJEMA NOVE ZO
KARIN MALEŠIČ, dr. med., spec. druž. med.1.4792.232,75NE SPREJEMA NOVE ZO
dr. MIHA TRINKAUS, dr. med., spec. druž. med.1.4671.744,25SPREJEMA NOVE ZO
ŽELJKO HALAPIJA, dr.med., spec. m.d.p.š.zasebna ambulanta s koncesijo5322.463,66SPREJEMA NOVE ZO
ALOJZ STOPAR, dr.med.,spec.spl.med.zasebna ambulanta s koncesijo1.9632.699,28SPREJEMA NOVE ZO
FERENČINA JURICA, dr. med. spec. druž. med.398150,67NE SPREJEMA NOVIH ZO
KRSTEVSKI VLADIMIR, dr. med., spec. druž. med.161155,86SPREJEMA NOVE ZO
Zavarovanci mlajši od 19 let se lahko opredelijo pri naslednjih zdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica.
DANICA ŠTEBIH GROBOLJŠEK, dr. med.,spec.spl. med.1.5952.700,46SPREJEMA NOVE ZO
KSENIJA KOZOROG, dr.med., spec. pediater1.9263.443,84SPREJEMA NOVE ZO
Zavarovanci stari 19 in več let se lahko opredelijo pri naslednjih zobozdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica.
TJAŠA BOŽIČ, dr. dent. med.1.580/SPREJEMA NOVE ZO
ANJA MEDVEŠEK, dr. dent. med.964/SPREJEMA NOVE ZO
MIRJANA MANDARIĆ GLAVICH, dr. dent. med.413/NE SPREJEMA NOVIH ZO
TEA MALNAR TURNŠEK, dr. dent .med.595/SPREJEMA NOVE ZO
Zavarovanci mlajši od 19 let se lahko opredelijo pri naslednjih zobozdravnikih  Zdravstvenega doma Sevnica.
MIRJANA MANDARIĆ GLAVICH, dr.dent.med.842/SPREJEMA NOVE ZO
V Zdravstvenem domu Sevnica imajo zavarovanke pravico do izbire osebne ginekologinje
ALENKA KRENČIČ ZAGODE, dr.med., spec ginek. in porod.5.5241.707SPREJEMA NOVE ZO

Vse zavarovane osebe imajo pravico si izbrati osebnega zdravnika in sicer osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa. Zavarovana oseba si lahko osebnega zdravnika izbere po svoji lastni presoji med zdravniki v zdravstvenem domu ali med zasebnimi zdravniki, ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost na podlagi pogodbe z ZZZS. Zamenjavo izbranega osebnega zdravnika lahko opravi  zavarovana oseba po poteku enega leta od prejšnje izbire tako, da pri novo izbranem zdravniku izpolni listino o novi izbiri.