07 81 61 500 info@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Poslanstvo, vizija in vrednote

Nazaj

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo ZD temelji na zadovoljstvu vseh udeležencev: pacientov, zaposlenih in drugih sodelujočih, ki se vključujejo neposredno ali posredno v delovanje v ZD. Poslanstvo ZD je:

 • strokovno, varno in kakovostno izvajanje zdravstvene oskrbe prebivalstva na gravitacijskem območju občine Sevnice in Posavja;
 • preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja ob upoštevanju pravic in potreb, zakonodaje ter etičnih načel v osnovnem zdravstvenem varstvu;
 • zagotavljanje pogojev za strokovni in osebni razvoj zaposlenih;
 • krepitev ugleda in družbeno odgovornega delovanja ob upoštevanju vseh deležnikov.

Vizija

ZD Sevnica želi postati vodilni ZD v posavski regiji za zagotavljanjem varnih in kakovostnih zdravstvenih storitev s sledenjem strokovnemu in tehnološkemu napredku, nadaljnjemu razvoju holističnih pristopov ter skupnostnih integriranih zdravstvenih storitev.

Vrednote organizacijske kulture

 • empatija
 • zaupanje
 • predanost
 • spoštovanje
 • odgovornost
 • ohranjanje ugleda zavoda
 • kakovost
 • strokovnost in kreativnost
 • varovanje zasebnosti
 • etika
 • sodelovanje in odprtost
 • kulturne kompetence
 • izpolnjevanje zahtev

Splošne informacije

Uradni podatki

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000