07 81 61 500 info@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege

Violeta Bahat Kmetič, mag. zdr. nege

T: 07 81 61 554

Elektronska pošta: violeta.bahat@zd-sevnica.si

Poslanstvo zdravstvene nege je obravnava človeka, zdravega ali bolnega (pacient, bolnik, varovanec, stanovalec, uporabnik, klient, ...), ki je enkraten in neponovljiv v času in prostoru in je zato najvišja vrednota vrednostnega sistema medicinske sestre. Sposobnost doživljanja in razumevanja človeka kot celote telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega bitja usklajuje diplomirana medicinska sestra s svojimi znanji, izkušnjami in sposobnostmi ob nenehnem prilagajanju in spreminjanju svojega pozitivnega odnosa do sebe, do drugih in do okolice.

MEDICINSKA SESTRA je usposobljena strokovnjakinja za celostno (holistično) obravnavo posameznikov in skupin, ki avtonomno prevzema naloge in odgovornosti v sistemu zdravstvenega varstva, socialnega varstva in področja šolstva.

Je samostojna strokovnjakinja v negovalnem timu in članica zdravstvenega tima, v katerem si skupaj s strokovnjaki deli vloge v zdravstveni obravnavi pacienta.

Išče učinkovite poti za spoštljive, strpne, razumevajoče in dobre medsebojne odnose na delovnem mestu, ki so temelj kakovostnega, uspešnega in učinkovitega sela in so bistvene za zadovoljstvo posameznika, skupine in institucije.

(Iz Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije)

Splošne informacije

Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14
8290 Sevnica
07 81 61 500
f: 07 81 61 550
info@zd-sevnica.si

Uradni podatki

Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14
8290 Sevnica
Slovenija
ID za DDV: SI94492077
IBAN: SI56 0315 8100 0383 284 (SKB d.d.)

IBAN: SI56 0110 0600 8332 614 (Banka Slovenije)

Digitalni certifikat

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000