07 81 61 500 tajnistvo@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Zdravstvena vzgoja otrok in mladine

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja pri otrocih ter najstniški populaciji in je definirana kot planiran proces za doseganje znanja povezanega z zdravjem in preprečevanjem bolezni. Pri tem je seveda potrebno upoštevati njene zakonitosti kot dinamičen proces učenja. Vzgoja za zdravje ni samo širjenje informacij/informiranje, ampak je aktivni proces učenja, ki se izvaja v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah.

Naš Center za krepitev zdravja poleg obveznih vsebin z predavanji sodeluje tudi pri roditeljskih sestankih za starše, izvedbi naravoslovnih dni, predavanja ob sistematskih pregledih otrok in mladostnikov, ter skozi razna druga sodelovanja in delavnice, za katere se predhodno dogovorimo z vrtcem, šolo ali srednjo šolo.

Otroci in mladostniki so najranljivejša populacija, zato se jim v okviru varstvenih in izobraževalnih institucij namenja največja skrb v sodelovanju z pedagoškimi učitelji.

Nika Mulej, dipl. m. s.
Jožica Vidmar, dipl. m. s.