07 81 61 500 Fax: 07 81 61 550 tajnistvo@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Danica Štebih Groboljšek, dr. med., spec. ped.

Otroško-šolski dispanzer

Danica Štebih - Groboljšek, dr. med.
spec. splošne med.
Dragica Košir, s. m. s.
Urška Lužar, dipl. m. s.
Ksenija Kozorog, dr. med.
spec. pediater

Ambulanta dela v ZP Krmelj vsak 1.  petek v mesecu.

Izvajajo se šolski sistematski pregledi od 7.30 do 14.45

Odmor za malico: od 10.00 do 10.30.

Osebno

v ordinacijskem času ambulante

07/81 85 620

v ordinacijskem času ambulante

Ambulanta Danica Štebih Groboljšek,dr.med..

Krmelj 53, 8296 Krmelj

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Dragica Košir, s. m. s.

Ambulanta Danica Štebih Groboljšek, dr. med.