07 81 61 500 tajnistvo@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Samoplačniška preiskava - testa za določanje protiteles proti COVID-19

Diagnostični laboratorij ZD Sevnica je začel z izvajanjem novega imunološkega testa proizvajalca Elecsys,  anti-SARS-CoV-2, za kvalitativno določanje celokupnih protiteles proti Covid-19.

Namen preiskave je odkriti, ali ima pacient protitelesa proti Sars-Covid-19, torej ali je prišel v stik z virusom Sars-Covid-19 ter tvoril protitelesa, kar pa ne pomen, da je na določen virus tudi imun. S kemiluminescentno metodo določamo vrednost celokupnih protiteles (IgM, IgG ter IgA) proti Covid-19. Test ima izvrstne karakteristike, vezane na specifičnost in občutljivost.

Priporočamo testiranje zdravih oseb najmanj 14 dni po izzvenelih simptomih okužbe s COVID-19.

Zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja okužb s COVID-19 in lažje organizacije dela se morajo pacienti na preiskavo predhodno naročiti na tel. št:  07 81 61 534. Pacientu pred odvzemom krvi za protitelesa proti Covid-19 ni potrebno biti tešč. Odvzemi krvi se bodo za predhodno naročene paciente izvajali vsak delovnik med 11. in 14. uro.

Cena samoplačniške preiskave znaša 20,00 EUR.