07 81 61 500 tajnistvo@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Obvestila COVID-19

TESTIRANJE PCR TER HAGT SARS-COV-2

Izvajanje presejalnega in samoplačniškega testiranja PCR ter HAGT SARS-COV-2

Lokacija: AKUTNA/COVID AMBULANTA ZD Sevnica 

Ordinacijski čas:  

ponedeljek - petek od 7.15 do 18.30 ure; 

od 7.15 do 10.30 testiranje samo naročenih pacientov (naročanje na tel. št. 041 450 654)
od 11.00 do 15.00 testiranje naročenih in nenaročenih pacientov
od 16.00 do 18.30 testiranje naročenih in nenaročenih pacientov


sobota, nedelja ter praznik od 9.00 do 12.00 ure (testiranje naročenih in nenaročenih pacientov);

cena samoplačniški PCR test - 100 EUR
cena samoplačniški HAG test (na lokaciji) - 9,50 EUR

 

Lokacija: KULTURNI DOM KRMELJ

petek od 13.00 do 15.00 ure 

cena samoplačniški HAG test (mobilna enota) - 9,50 EUR

 

Z uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 Vlada RS od 23. 8. 2021 določa osebe, za katere proračun RS krije stroške testiranja s HAGT.

Od 23. 8. 2021 dalje so do brezplačnega testiranja s HAGT upravičene: 

 1. osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti,
 2. osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
 3. osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z oskrbovanci teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19,
 4. osebe, za katere he z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, in sicer:
 • osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve ter pri tem prihajajo v neposreden stik s končnimi uporabniki in nastopajoči;
 • osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje;
 • strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost in izvajalci javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu;
 • osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, in sicer:

- gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: 

 • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
 • pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za varno vožnjo; 

- pooblaščene organizacije pri izvajanju: 

 • začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, 
 • usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
 • rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
 • preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov, 
 • osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, 
 • osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

- javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

 • izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
 • usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
 • osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
 • edukacijskih in psihosocialnih delavnic
 • preventivnih p
 • programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
 • vozniških izpitov. 

- vozniki avtotaksi prevozov;
- osebje upravljavca žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav;
- zaposleni oziroma druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in imajo s potrošniki neposreden stik, v naslednjih dejavnostih: 

 • storitve higienske nege(kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale delavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura), 
 • nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo, 
 • sejemska dejavnost,
 • kongresna dejavnost,
 • gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
 • nastanitvene storitve,
 • storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

     5. druge osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, zlasti          uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni          zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih                  centrih za otroke, 
     6. osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar izkaže z zdravniškim potrdilom.

Zgoraj naštete osebe iz 1. do 4. točke morajo pred opravo testiranja HAGT z verodostojno listino izkazati, da delajo v zgoraj naštetih dejavnostih. Kot veljavno dokazilo se šteje kakršnokoli potrdilo iz katerega izhaja, da opravljajo delo v zgoraj naštetih dejavnostih. V dokazilo izvajalci testiranja HAGT zgolj vpogledajo in nimajo pravice zahtevati, da se jim potrdilo predloži v hrambo. 

Za vse ostale osebe se testiranje HAGT izvaja samoplačniško. 
 

 

 

 

 

Cepljenje proti COVID-19 v ZD Sevnica

CEPLJENJE PROTI COVID-19 V ZD SEVNICA

Obveščamo vas, da lahko nenaročene osebe pridejo na cepljenje proti Covid-19  s prvim odmerkom in/ali revakcinacijo v ZD Sevnica od 30. 8. 2021 dalje :

 • ob ponedeljkih  med 12.00 in 19.00 uro (cepiva: Pfizer, Moderna, Janssen, Astra Zeneca)
 • ob torkih med 8.00 in 14.00 uro (cepiva: Pfizer, Janssen, Astra Zeneca)
 • ob sredah med 8.00 in 14.00 uro (cepiva: Pfizer, Janssen, Moderna, Astra Zeneca)
 • ob četrtkih med 8.00 in 14.00 uro (cepiva: Pfizer, Janssen, Astra Zeneca)
 • ob petkih med 8.00 in 14.00 uro (cepiva: Pfizer, Janssen, Astra Zeneca)

Cepilna ambulanta  ZD Sevnica

KONTAKT
telefon: 07 81 61 539
e-naslov: cepilna.amb@zd-sevnica.si

 

Pred cepljenjem je potrebno predložiti izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju in privolitev v cepljenje.
Obrazec lahko natisnete in izpolnjenega prinesete s seboj. 

Potrdila o preboleli bolezni COVID-19

Osebe, ki so prebolele COVID-19 so praviloma imune v obdobju 21 dni do 6 mesecev od potrjene okužbe. Osebe to lahko dokazujejo s pozitivnim izvidom brisa na prisotnost SARS-CoV-2 s testom PCR ali hitrim antigenskim testom, od odvzema brisa pa je poteklo najmanj 21 dni in največ 6 mesecev. V tem obdobju se smatra, da oseba ni več kužna in testiranje ni potrebno. V primeru, da je od začetka bolezni poteklo manj kot 21 dni ali v primeru, da okužba ni bila potrjena s testiranjem, se kot dokazilo, da je oseba prebolela COVID-19, šteje potrdilo zdravnika.

Pred obiskom zdravstvenega doma izpolnite vprašalnik

Vse uporabnike zdravstvenih storitev Zdravstvenega doma Sevnica obveščamo, da se je potrebno na zdravstveno obravnavo predhodno naročiti. Pred obiskom izpolnite vprašalnik o zdravstvenem stanju. Izpolnjen vprašalnik prenesite sabo na pregled. V primeru, da na katerokoli vprašanje odgovorite pritrdilno (DA), se pred obiskom dodatno telefonsko posvetujte z zdravstvenim osebjem ambulante. 

Splošne informacije

Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14
8290 Sevnica
07 81 61 500
tajnistvo@zd-sevnica.si

Uradni podatki

Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14
8290 Sevnica
Slovenija
ID za DDV: SI94492077
IBAN: SI56 0315 8100 0383 284 (SKB d.d.)

IBAN: SI56 0110 0600 8332 614 (Banka Slovenije)

Digitalni certifikat

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000