Get Adobe Flash player

dpp

ESS

Društva

MEDICINSKI CENTER ŽELJKO HALAPIJA D.O.O.

viyitka

 Dispanzer medicine dela, prometa in športa opravlja zlasti:

• preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo,
• obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede,
• zdravstvene preglede za voznike vseh kategorij,
• zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja,
• preventivne zdravstvene preglede športnikov in rekreativcev,
• analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest ter naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z  zakonom o varnosti in zdravja pri delu.

 

Storitve, ki jih opravlja dispanzer medicine dela, prometa in športa, so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov.

INFORMACIJE IN NAPOTKI
Zaradi organizacije dela, zdravstvene preglede opravljamo na osnovi predhodnega osebnega ali telefonskega dogovora (07) 8161529   mobitel 031622955 ponedeljek 13-15, od torka – petka 12 –13

rezervacijeELEKTRONSKO NAROČANJE

(Ni možno za preventivne zdravstvene preglede)

 

 

Daljše čakalne dobe ni, čas pregledov določimo skupaj z vašimi potrebami in željami. 

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 27 Februar 2012 06:29)