07 81 61 500 tajnistvo@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Željko Halapija, dr. med., spec. m. d. p. š.

Zasebna ambulanta splošne medicine s koncesijo

 dopoldanpopoldan
ponedeljek/14.45–19.00
torek//
sreda7.15–10.00/
četrtek7.15–10.00/
petek/13.00–14.00

ČAS NAROČANJA PO TELEFONU:

Ponedeljek14.00 - 18.00
Torek12.00 - 14.00
Sreda11.00 - 14.00
Četrtek11.00 - 14.00
Petek12.00 - 14.00

Pred obiskom zdravnika preverite morebitno odsotnost.

Daljše čakalne dobe ni, čas pregledov določimo skupaj z vašimi potrebami in željami.

Pooblaščena oseba za vodenje naročilne knjige: Doroteja Novak, s. m. s.

Ambulanta Željko Halapija, dr. med.

MEDICINSKI CENTER ŽELJKO HALAPIJA D.O.O.

DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA opravlja zlasti:

  • preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo, 
  • obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede,
  • zdravstvene preglede za voznike vseh kategorij,
  • zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja,
  • preventivne zdravstvene preglede športnikov in rekreativcev,
  • analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest ter naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z  zakonom o varnosti in zdravja pri delu.

Storitve, ki jih opravlja dispanzer medicine dela, prometa in športa, so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov.

Ordinacijski čas:

ponedeljek12.15 - 18.15
petek7.15 - 13.15

Odmor za malico: dopoldan od 10.45 do 11.15, popoldan od 15.30 - 16.00.

Pooblaščena oseba za naročanje in čakalni seznam: Simona Prah, dipl. m. s.

Kontakt:

  • Tel: 07 81 61 557, 051 416 575
  • E-mail: ra.halapija@zd-sevnica.si