07 81 61 500 info@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Center za duševno zdravje odraslih

CDZO zagotavlja interdisciplinarno obravnavo odraslih s težavami v duševnem zdravju.

Na lokalni ravni zagotavlja celostno, multidisciplinarno psihiatrično ambulanto in skupnostno obravnavo.

V življenjskih ogroženostih se odzovemo v sodelovanju s službami nujne medicinske pomoči.

Delujemo v Posavju:

 • Radeče
 • Sevnica
 • Krško
 • Kostanjevica na Krki
 • Brežice

Vstop v obravnavo predlagajo:

 • posamezniki s težavami v duševnem zdravju,
 • svojci in pomembni drugi,
 • izbrani osebni zdravniki,
 • izbrani psihiatri,
 • izbrani pediatri,
 • patronažne medicinske sestre,
 • službe nujne medicinske pomoči,
 • bolnišnice,
 • centri za socialno delo, 
 • socialno varstveni programi na področju duševnega zdravja,
 • zavodi za zaposlovanje in 
 • organizacije in delovna okolja, ki pri posamezniku zaznajo težave v duševnem zdravju. 

Strokovni tim CDZO sestavljajo:

 • zdravniki specialisti psihiatrije,
 • diplomirane medicinske sestre,
 • specialisti klinične psihologije,
 • socialni delavci, 
 • psihologi, 
 • delovni terapevti,
 • patronažna medicinska sestra delujoča v posamezni občini. 

Potek obravnave:

S triažo ocenimo potrebe vsakega posameznika in skupaj z njim pripravimo načrt obravnave, ki ga izvajamo v skladu z dogovorom.

Sodelujemo s svojci in vsemi službami, ki so pomembne za duševno zdravje posameznika. 

Splošne informacije

Uradni podatki

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000