07 81 61 500 tajnistvo@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Projekt SOPA

8. 8. 2019

Osnovni  namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti  negativne posledice, ki jih imata tvegano ter škodljivo pitje alkohola za posameznika, njegove  svojce ter širšo okolico.  V projekt so vključeni zdravniki družinske medicine, zdravnik medicine dela, prometa in športa,  diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti in patronažnem varstvu, ki izvajajo kratki  ukrep 1.  Kratki ukrep 1 se nanaša na odkrivanje odraslih tveganih ali škodljivih pivcev alkohola in na  podporo v obliki svetovanja pri opuščanju čezmernih pivskih navad.  Več o projektu si lahko preberete na https://www.sopa.si